Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Hình thức đối tác công tư tại Việt Nam

Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Chính sách quản lý và thực hiện các dự án theo hình thức đối tác công tư

Quản lý nhà nước theo bản đồ tư duy

Giới thiệu về

PPP trực tuyến

Các thông tin và bài viết liên quan đến hình thức đối tác công tư

Ví dụ: Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng theo hình thức PPP

Chào mừng bạn đến với trang Web về PPP trực tuyến, Phần 1: Nền tảng về PPP được thiết kế để cung cấp cho những người quan tâm đến PPP tại Việt Nam thông tin cơ bản chung về các hình thức đối tác. Các độc giả mục tiêu của phần này của trang Web là những nhà đầu tư và người quan tâm đối với khái niệm PPP. Các chuyên gia có kinh nghiệm hơn có thể góp ý vào trang Web này. Phần 2: Hướng dẫn quy trình PPP. Phần 3: Công cụ và Nguồn lực. Phần 4: Quản lý dự án PPP

Trang Web này cung cấp tài liệu tham khảo và giải thích về các hình thức đối tác. Nó sẽ được quan tâm nhất đối với những người còn khá mới đối với các hình thức đối tác và đối với những người muốn tìm hiểu một số khái niệm về PPP, chẳng hạn như rủi ro và các loại hình phổ biến của hình thức đối tác công bằng.

© Copyright 2020. Bản quyền thuộc về Phạm Quốc Trường.
Thiết kế bởi Tính Thành
0974597171
Top