Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Hình thức đối tác công tư tại Việt Nam

Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Chính sách quản lý và thực hiện các dự án theo hình thức đối tác công tư

Phần 1: Cơ sở lý luận

Phần 1: Cơ sở lý luận

Các văn bản pháp luật liên quan: Là các quy định của Pháp luật Việt Nam áp dụng cho các dự án theo hình thức PPP trên lãnh thổ Việt Nam.

Tổng quan về PPP trong cơ sở hạ tầng: Cung cấp thông tin giới thiệu cho độc giả với khái niệm PPP hoặc những chuyên gia muốn bổ sung khái niệm mới.

Các rủi ro về một dự án PPP: Rủi ro là khả năng xảy ra sự kiện sẽ khiến hoàn cảnh dự án thực tế khác với các trường hợp giả định khi dự báo lợi ích và chi phí dự án

Môi trường hỗ trợ PPP: Phần này bao gồm các thành phần chính của môi trường hỗ trợ PPP. Sự hiện diện của những điều này trong khu vực công sẽ có tác động lớn đến việc có thể thực hiện một cách dễ dàng và thành công một hình thức PPP

Tổng quan về quy trình PPP: Xác định, phát triển và triển khai dự án dưới dạng PPP bao gồm một loạt các bước và nên được thực hiện theo một quy trình rõ ràng.

Tham chiếu về Luật PPP: Các nội dung của dự án có thể tham chiếu vào các điều Luật về PPP của Việt Nam

Làm sáng tỏ các vấn đề liên quan đến quan hệ đối tác công tư (PPP)

1. Giới thiệu

Hợp tác khu vực công-tư là một khái niệm phát triển có nhiều hình thức trên khắp thế giới, và  về cơ bản là một sự sắp xếp mà các doanh nhân tư nhân cung cấp hỗ trợ cho việc cung cấp cho công chúng cơ sở hạ tầng. Nghiên cứu này tìm hiểu khuôn khổ hợp tác của quan hệ đối tác công tư (PPP) như một sự thay đổi quá trình, nêu bật các đặc điểm cơ bản, lợi ích, các nguyên tắc chính của PPP và con đường thành công của nó; từ đó cũng làm rõ cấu trúc, quy trình và hệ thống phân phối của các hình thức liên doanh (JV) và các hình thức nhượng quyền; đồng thời xác định các loại dự án có thể được hưởng lợi từ việc sử dụng PPP. Mô tả những nỗ lực thành công của Chính phủ tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng mới thông qua sự tham gia của khu vực tư nhân do hạn chế ngân sách nhà nước, qua đó tạo điều kiện cho sự đổi mới trong phát triển cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, PPP có giá trị quốc gia và liên quan đến việc chuyển giao rủi ro cho các bên thích hợp nhất trong việc quản lý nó nhưng tài chính dự án là trách nhiệm duy nhất của đối tác tư nhân.

Các quốc gia phát triển khác trên thế giới cũng chấp nhận sự sắp xếp theo hình thức PPP, điều này bao gồm Hoa Kỳ, Singapore, Hồng Kông, Úc, Đức, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Canada, Ireland, Nhật Bản, Pháp, Iran, Trung Quốc và Brazil và các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Đầu tư Châu Âu và Liên Hợp Quốc (Adetola và cộng sự, 2011; Brook; 2001; Chan và cộng sự, 2009; Daube, Vollrath, & Alfen, 2008; Deloitte, 2006; Hamilton, 2001; Kouvarakis, 2001; Noorzai, Jafari, Golabchi, & Hamedi, 2016; Báo cáo PFI, 2001); Tuy nhiên, những trở ngại có thể xảy ra đối với việc thực hiện hiệu quả các phương pháp hợp tác các nước đang phát triển có thể bao gồm sự không đầu đủ của các chính sách, cơ chế hiệu quả, minh bạch và có sự tham gia và các tổ chức ở những nước như vậy (Akintoye và Beck, 2009). Do đó, để thu hút tư nhân thì sự tham gia của các ngành, chính phủ phải xây dựng khung pháp lý và quy định đầy đủ, cũng như tài chính môi trường, phù hợp với đầu tư và hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài (Adetola và cộng sự., 2011; Kumarawamy và Zhang, 2001).

 

2. Quan hệ đối tác công-tư (PPP) là một quá trình thay đổi

Trong những năm gần đây, khu vực tư nhân đã đóng một vai trò quan trọng và sống động thông qua việc tham gia vào cung cấp dịch vụ công cộng để tạo điều kiện cho các dự án đổi mới và phát triển, đặc biệt là ở các nước đang phát triển và các nước kém phát triển (LDC). Dân số loài người tăng nhanh trong thời gian gần đây cùng với toàn cầu hóa, tiến bộ công nghệ, thay đổi môi trường chính trị xã hội và những thách thức của tăng trưởng kinh tế và nghèo đói có thể dẫn đến nhu cầu chưa từng có đối với các tổ chức chính phủ để cung cấp dịch vụ tốt hơn và hiệu quả hơn (Akintoye và Beck, 2009).

Các dự án PPP (cho dù là JV PPP hay PPP nhượng quyền) thường bị thách thức với cả quản lý dự án các vấn đề cần giám sát hàng ngày (ngắn hạn) cũng như các vấn đề đối tác cần nhiều hơn của một cách tiếp cận chiến lược (dài hạn); do đó, các dự án PPP có thể được coi là có mối quan tâm về quản trị bởi vì họ đối phó với giám sát và giám sát định hướng chiến lược cũng như ra quyết định chiến lược (Abednego & Ogun, 2006).

Quan hệ đối tác công tư (PPP): Lợi ích, nguyên tắc chính và con đường thành công

Ohiani (2014) nhấn mạnh những điều sau đây là lợi ích của việc sử dụng phương pháp hợp tác công tư (PPP) trong cung cấp dịch vụ hoặc cơ sở cho việc sử dụng công chúng:

Lợi ích:

1. Giá trị đồng tiền: Nâng cao (Giá trị đồng tiền) thông qua hiệu quả, hiệu quả chi phí, dịch vụ đáng tin cậy và sáng tạo.

2. Giảm chi phí: Giúp chính phủ tránh chi phí vốn trước hạn & giảm chi phí hành chính công.

3. Giảm chi phí vòng đời dự án & thời gian giao dự án.

4. Giảm sự thiếu hụt ngân sách khu vực công.

5. Tạo điều kiện cho sự đổi mới trong phát triển cơ sở hạ tầng.

6. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương & cơ hội việc làm.

Các nguyên tắc chính

1. Giá trị đồng tiền: Đảm bảo việc thẩm định dự án không chỉ tính đến chi phí mà còn cả rủi ro và dịch vụ chất lượng.

2. Lợi ích chung: Tham khảo ý kiến ​​đầy đủ và trước với người dùng cuối và các bên liên quan khác của cơ sở hạ tầng dự án theo tiêu chuẩn.

3. Phân bổ rủi ro: Rủi ro được phân bổ cho bên có khả năng quản lý chúng tốt nhất.

4. Tính minh bạch: Các tiêu chuẩn rất cao của thế giới về quản trị công và doanh nghiệp để nâng cao uy tín và minh bạch.

5. Cạnh tranh: Đảm bảo các hoạt động kinh doanh chịu sự cạnh tranh và áp lực thương mại phù hợp, dỡ bỏ các rào cản không cần thiết để nhập cảnh, và thực hiện và thực thi cạnh tranh đầy đủ.

6. Khả năng cung cấp: Đảm bảo các cơ quan có trách nhiệm đối với cơ sở hạ tầng hoạt động tư nhân có năng lực để quản lý các quy trình thương mại liên quan và hợp tác trên cơ sở bình đẳng với khu vực tư nhân của họ đối tác.

7. Yêu cầu đầu ra: Khái niệm về các “tiêu chuẩn dịch vụ có thể kiểm chứng”  được sử dụng làm cơ sở cho đầu ra hoặc hiệu suất dựa trên thông số kỹ thuật.

Để sắp xếp thành công PPP, sau đây là những con đường thành công thực sự; bao gồm pháp lý và khung pháp lý, chính sách, mục tiêu và lộ trình rõ ràng, khung quy hoạch mạch lạc, nguồn nhân lực phát triển, khung tài chính cơ sở hạ tầng, khung thể chế và năng lực.

 

3. Lĩnh vực/ngành phù hợp cho các hình thức PPP

Aminu và Samuel (2015) đã liệt kê các dự án phù hợp mà hệ thống mua sắm theo hình thức PPP có thể được sử dụng và điều này bao gồm:

1. Giao thông vận tải (đường bộ, đường sắt, cảng, sân bay)

2. Liên kết cố định (cầu, đường hầm)

3. Tài nguyên nước (nhà máy lọc, tưới, xử lý nước thải, đường ống)

4. Du lịch (phát triển cơ sở)

5. Y tế (bệnh viện và dịch vụ y tế chuyên khoa)

6. Cơ sở lưu trú chuyên biệt (tòa án, đồn cảnh sát)

7. Cơ sở giáo dục (trường học, bảo tàng, thư viện)

8. Dịch vụ cải huấn (nhà tù, trung tâm tạm giam và giam giữ)

9. Cơ sở nghệ thuật, thể thao và giải trí

10. Trung tâm hội nghị

11. Chỗ ở văn phòng chính phủ

12. Nhà ở xã hội

 

Cấu trúc các hình thức hệ thống cung cấp dịch vụ này thành các bộ phận như: phái sinh đối tác, văn hóa đối tác, cơ sở hợp tác, hợp tác, hướng đối tác, mua sắm / mua lại đối tác, căng thẳng rủi ro đối tác, lợi ích chi phí hợp tác (CRB), liên quan đến sản phẩm hợp tác, chức năng sản phẩm hợp tác, cơ cấu tổ chức hợp tác để hiểu rõ hơn về cấu trúc và quy trình của họ. Các kết quả của nghiên cứu này cho thấy nhiều quốc gia và các tổ chức hướng tới các hình thức nhượng bộ (đối với các hình thức liên doanh) nhanh chóng trở thành một cách tiếp cận bền vững và không thể thiếu đối với việc cải thiện và cung cấp cơ sở hạ tầng xã hội, từ đó giúp cung cấp vốn đầu tư cần thiết, hiệu quả hoạt động và hấp thụ rủi ro trong việc cung cấp dịch vụ và cơ sở cho việc sử dụng chung của xã hội. Chúng tôi cũng xác định lĩnh vực giao thông (đường bộ, đường sắt, v.v.), cung cấp hệ thống nước và nước thải, ngành du lịch, ngành y tế, cơ sở giáo dục, cơ sở cải huấn, cơ sở giải trí trong số những ứng cử viên khác của khung hợp đồng PPP.

 

© Copyright 2020. Bản quyền thuộc về Phạm Quốc Trường.
Thiết kế bởi Tính Thành
0974597171
Top