Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Hình thức đối tác công tư tại Việt Nam

Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Chính sách quản lý và thực hiện các dự án theo hình thức đối tác công tư

4.6 Giai đoạn 6: Quản lý hợp đồng giai đoạn hoàn thiện và bàn giao

4.6 Giai đoạn 6: Quản lý hợp đồng giai đoạn hoàn thiện và bàn giao

Mục tiêu: Chủ động quản lý hợp đồng để tránh hoặc giảm thiểu tác động của rủi ro và các ảnh hưởng liên quan đến các thay đổi, khiếu nại và tranh chấp. Điều này đặc biệt đúng với việc theo dõi nhiệm vụ và kiểm soát việc trao lại tài sản vào ngày hết hạn hợp đồng.

Nhiệm vụ:

  • Giám sát thực hiện;
  • Quản lý thay đổi, khiếu nại và tranh chấp;
  • Chuẩn bị bàn giao;
  • Bàn giao và hoàn thiện.

Trong giai đoạn này của thời hạn hợp đồng, các nền tảng của quản lý hợp đồng tự nhiên giống như trong quá trình xây dựng. Tuy nhiên, một số tình huống và rủi ro là cụ thể cho Giai đoạn vận hành.

Đó là một thực hành tốt cho hướng dẫn quản lý hợp đồng bao gồm các phần cụ thể dành riêng cho từng giai đoạn.

Trong Giai đoạn vận hành, việc giám sát hợp đồng thực hiện hợp đồng bắt đầu (vì bản chất của PPP là trả tiền cho dịch vụ được cung cấp và chỉ khi và trong phạm vi dịch vụ được cung cấp), cũng như việc quản lý cơ chế thanh toán.

Đây là giai đoạn mà cơ quan mua sắm thường phải đối phó với những điều sau đây.

  • Không tuân thủ và hoạt động kém hiệu quả của đối tác tư nhân trong việc thực hiện các đầu ra đặc điểm kỹ thuật theo hợp đồng;
  • Thay đổi quyền sở hữu và / hoặc chuyển nhượng cổ phần;
  • Tái cấp vốn (là một thay đổi trong kế hoạch tài chính, thường có tác động trong kiến ​​trúc tài chính hợp đồng, miễn là lợi nhuận tái cấp vốn được chia sẻ);
  • Giám sát kế hoạch đổi mới, đầu tư đổi mới và quản lý quỹ đổi mới.

Các khái niệm về một số biến thể của PPP

BOO BDO DCMF: Khu vực tư nhân thiết kế, xây dựng, sở hữu, phát triển, vận hành và quản lý một tài sản không có nghĩa vụ chuyển quyền sở hữu cho chính phủ


Bổ sung quấn quanh BBO LDO


Khu vực tư nhân mua hoặc cho thuê một tài sản hiện có từ chính phủ, cải tạo, hiện đại hóa và / hoặc mở rộng nó, sau đó vận hành tài sản đó, một lần nữa không có nghĩa vụ chuyển quyền sở hữu lại cho chính phủ


BOT BOOT BROT BLOT BTO


Khu vực tư nhân thiết kế và xây dựng một tài sản, vận hành nó và sau đó chuyển giao cho chính phủ khi hợp đồng điều hành kết thúc hoặc tại một số thời điểm được chỉ định trước khác. Đối tác tư nhân sau đó có thể thuê hoặc cho thuê tài sản từ chính phủ

Nguồn: Ter-Minassian, 2004. PPP: Quan hệ đối tác công-tư, BOO (Build-own-oper): Xây dựng – sở hữu – vận hành, BDO (Build-Develop-oper): Xây dựng – phát triển/mở rộng – Vận hành, DCMF (Design-construct-manage-finance): Thiết kế - xây dựng - quản lý - tài chính, BBO (Buy-build-operate): Mua - xây dựng - vận hành, LDO (Lease-develop-operate): Cho thuê - phát triển - vận hành, BOT (Build-operate-transfer): Xây dựng - vận hành - chuyển nhượng, BOOT (Build-own-operate-transfer): Xây dựng - sở hữu - vận hành - chuyển nhượng, BROT (Build-rent-own-transfer): Xây dựng – thuê lại - sở hữu - chuyển nhượng, BLOT (Build-lease-operate-transfer): Xây dựng - cho thuê - vận hành - chuyển nhượng, BTO (Build-transfer-operate): Xây dựng - chuyển giao - vận hành.

© Copyright 2020. Bản quyền thuộc về Phạm Quốc Trường.
Thiết kế bởi Tính Thành
0974597171
Top