Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Hình thức đối tác công tư tại Việt Nam

Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Chính sách quản lý và thực hiện các dự án theo hình thức đối tác công tư

2.1 Giao thông vận tải

2.1 Giao thông vận tải

Giai đoạn 1: Xác định dự án

 • Lập kế hoạch phát triển dự án
 • Phân tích tiền khả thi
 • Mức độ phù hợp của dự án
 • Phương án giải phóng mặt bằng

Giai đoạn 2: Tính khả thi của dự án

 • Nghiên cứu khả thi của dự án
 • Kế hoạch giải phóng mặt bằng
 • Phương án tài chính
 • Kế hoạch và quản lý rủi ro

Giai đoạn 3: Lựa chọn nhà đầu tư

 • Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển
 • Sơ tuyển nhà đầu tư
 • Công bố danh sách sơ tuyển
 • Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư
 • Công bố kết quả lựa chọn nhà đầu tư
 • Thông báo chế độ thưởng, phạt

Giai đoạn 4: Quản lý và giám sát hợp đồng

 • Kiểm soánh doanh thu dự án
 • Quản lý chất lượng sản phẩm
 • Bảo trì, bảo dưỡng
 • An toàn lao động và an toàn giao thông
 • Cho thuê quảng cáo trong dự án
 • Quyết toán và bàn giao dự án
 • Giám sát trong suốt vòng đời dự án

Quản lý chất lượng sản phẩm:

 • Phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công
 • Phê duyệt nhà thầu phụ
 • Phê duyệt kế hoạch thi công
 • ……………
 • Phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công:

Giải pháp về công nghệ

Vật liệu sử dụng

© Copyright 2020. Bản quyền thuộc về Phạm Quốc Trường.
Thiết kế bởi Tính Thành
0974597171
Top