Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Hình thức đối tác công tư tại Việt Nam

Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Chính sách quản lý và thực hiện các dự án theo hình thức đối tác công tư

1.2.5 Một số loại hợp đồng là biến thể của PPP

1.2.5 Một số loại hợp đồng là biến thể của PPP

1. Xây dựng – Vận hành - Chuyển giao (BOT - Build Operate Transfer)

BOT là một trong những thỏa thuận tư nhân hóa phổ biến nhất. Trong thỏa thuận này, chính phủ sẽ bàn giao quyền xây dựng và vận hành cho một khu vực tư nhân. Điều này sẽ được đưa ra trong một khoảng thời gian xác định trước. Sau khi giai đoạn hoàn thành, điều này sẽ được chính phủ lấy lại.

Một trong những tính linh hoạt có sẵn trong BOT là khu vực tư nhân có thể thực hiện quy hoạch và thiết kế theo thỏa thuận. Một số loại BOT khác được giải thích dưới đây như BOOT, BOO, DBOM, DBOT, v.v.

2. Xây dựng – Sở hữu – Vận hành (BOO - Build Own Operate)

Chính phủ trao quyền tài trợ, thiết kế, xây dựng, vận hành và duy trì dự án cho một thực thể tư nhân, trong đó vẫn giữ quyền sở hữu dự án. Các thực thể tư nhân không bắt buộc phải chuyển cơ sở lại cho chính phủ.

3. Xây dựng – Sở hữu – Vận hành -  Chuyển giao (BOOT - Build Own Operate Transfer)

Đúng như tên gọi, chính phủ sẽ bàn giao dự án cho đơn vị tư nhân để thực hiện:

 • Thiết kế và xây dựng Dự án
 • Sở hữu và vận hành Dự án
 • Chuyển giao cho chính phủ hoặc đối tác

Hoạt động của dự án hoàn thành phải được thực hiện trong khoảng thời gian cụ thể như đã nêu trong thỏa thuận và cuối cùng phải được chuyển giao cho chính phủ. Việc chuyển giao cho chính phủ hoặc đối tác dựa trên giá thỏa thuận trước đó hoặc giá thị trường.

4. Thiết kế - Xây dựng (DB - Design-Build)

Trong thỏa thuận dự án này, một đối tác tư nhân được chính phủ ký hợp đồng thiết kế và xây dựng cơ sở dựa trên các yêu cầu được thực hiện bởi chính phủ. Cùng với thỏa thuận, chính phủ sẽ nêu rõ trách nhiệm để thực hiện hoạt động và bảo trì cơ sở. DB còn được gọi là Xây dựng - Chuyển giao (BT - Build Transfer)

5. Mua - Xây dựng – Vận hành (BBO - Buy Build Operate)

Chính phủ bán cơ sở cho các doanh nghiệp tư nhân. Các doanh nghiệp tư nhân tân trang và vận hành các cơ sở.

6. Thiết kế - Xây dựng – Vận hành (DBO - Design Build Operate)

Một hợp đồng duy nhất được trao cho một doanh nghiệp tư nhân thiết kế, xây dựng và vận hành cơ sở công cộng, nhưng công chúng vẫn giữ quyền sở hữu hợp pháp.

7. Thiết kế - Xây dựng - Bảo trì (DBM - Design-Build-Maintain)

Mô hình này tương tự như Design-Build ngoại trừ khu vực tư nhân cũng duy trì cơ sở. Khu vực công vẫn giữ trách nhiệm cho các hoạt động.

8. Xây dựng - Phát triển - Vận hành (BDO - Build-Develop-Operate)

Doanh nghiệp tư nhân mua cơ sở công cộng, tân trang lại bằng nguồn lực của chính mình và sau đó vận hành nó thông qua hợp đồng của chính phủ.

9. Xây dựng - Cho thuê - Vận hành - Chuyển giao (BLOT - Build- Lease-Own- Transfer)  

Một thực thể tư nhân nhận được nhượng quyền thương mại để tài trợ, thiết kế, xây dựng và vận hành một cơ sở cho thuê (và tính phí người dùng) trong thời gian thuê, chống lại việc trả tiền thuê.

10. Thiết kế - Xây dựng - Tài chính - Vận hành (DBFO - Design-Build- Finance - Operate):

Khu vực tư nhân thiết kế, tài chính và xây dựng một cơ sở mới theo hợp đồng thuê dài hạn và vận hành cơ sở trong thời hạn của hợp đồng thuê. Đối tác tư nhân chuyển cơ sở mới sang khu vực công vào cuối thời hạn thuê.

11. Hợp đồng vận hành và bảo trì (O & M – Operate and Maintain):

Một nhà điều hành tư nhân, theo hợp đồng, vận hành một tài sản thuộc sở hữu công cộng trong một thời hạn xác định. Quyền sở hữu của tài sản vẫn thuộc về thực thể công cộng. (Nhiều người không coi O & M nằm trong phạm vi của các hình thức đối tác công bằng và coi các hợp đồng đó là hợp đồng dịch vụ.)

12. Xây dựng - Sở hữu - Cho thuê - Chuyển nhượng (BOLT - Build-Own-Lease-Transfer)

Chính phủ cấp quyền tài trợ và xây dựng một dự án sau đó được chính phủ cho thuê lại với thời hạn và phí đã thỏa thuận. Cơ sở được điều hành bởi chính phủ. Khi kết thúc nhiệm kỳ đã thỏa thuận, dự án được chuyển giao cho chính phủ.

13. Hợp đồng thêm và vận hành (CAO - Contract Add and Operate)

Theo thỏa thuận hợp đồng liên quan đến CAO, đến một cơ sở hạ tầng, nhà phát triển dự án sẽ mở rộng cơ sở và thuê nó từ chính phủ. Điều này được vận hành trong một khoảng thời gian thỏa thuận. Dự án này có thể hoặc không được chuyển lại cho chính phủ bởi nhà phát triển dự án.

14. Phát triển hoạt động và chuyển giao (DOT - Develop Operate and Transfer)

Theo thỏa thuận hợp đồng cho DOT, nhà phát triển tư nhân sẽ được tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng dự án cơ sở hạ tầng cùng với quyền phát triển bất động sản liền kề như nhau. Do đó, nhà phát triển tư nhân được phép tận hưởng những lợi ích được tạo ra bởi khoản đầu tư. Đầu tư bao gồm tiền thuê, giá trị tài sản.

15. Phục hồi hoạt động và chuyển giao (ROT - Rehabilitate Operate and Transfer)

Trong trường hợp của ROT, khu vực tư nhân được phép trải qua các hoạt động sau trên một cơ sở hiện có,

 • Làm mới
 • Vận hành
 • Duy trì

Các hoạt động này sẽ được thực hiện trong một khoảng thời gian cụ thể sau đó tiêu đề sẽ được chuyển lại cho chính phủ. ROT có thể được sử dụng để mua cơ sở có mặt ở nước ngoài để trải qua quá trình tân trang, lắp dựng, vv .. Hoạt động tiêu thụ được thực hiện từ nước sở tại.

16. Phục hồi chức năng sở hữu và vận hành (ROO - Rehabilitate Own and Operate)

Loại này sẽ chuyển cơ sở hiện có sang khu vực tư nhân để thực hiện việc tân trang. Khi công việc hoàn thành, các hoạt động có thể được thực hiện bởi các thực thể tư nhân mà không có bất kỳ giới hạn thời gian hoặc quyền sở hữu. Cho đến khi nhượng quyền không bị vi phạm, cơ sở phải được vận hành vĩnh viễn.

17. Cho thuê cải tạo hoạt động và chuyển giao (LROT - Lease Renovate Operate and Transfer)

Trong loại này, cơ sở hạ tầng hiện có được bàn giao cho một cơ sở tư nhân trong một khoảng thời gian cụ thể. Điều này được đưa ra để trải qua đổi mới và hoạt động của nó trong một khoảng thời gian cụ thể. Hoạt động được thực hiện với điều kiện cơ sở tư nhân sẽ thu hồi chi phí đã được thỏa thuận theo thỏa thuận hợp đồng cùng với việc chuyển giao thực thể cho chính phủ.

18. Thiết kế-Xây dựng-Vận hành (DBO - Design-Build-Operate)

Trong trường hợp của DBO, việc thiết kế và xây dựng cơ sở được thực hiện dựa trên cơ sở chìa khóa trao tay. Sau khi hoàn thành cơ sở, nó được chuyển sang khu vực công nhưng khu vực tư nhân sẽ vận hành cơ sở trong một khoảng thời gian cụ thể. DBO cũng có thể được gọi là Hoạt động chuyển giao xây dựng (BTO).

19. Thiết kế-Xây dựng-Tài chính-Vận hành / Duy trì (DBFO, DBFM hoặc DBFO / M - Design-Build-Finance-Operate/Maintain)

Thỏa thuận hợp đồng theo tiêu chí này sẽ cho phép khu vực tư nhân thực hiện những điều sau đây cho một cơ sở mới

 • Design Thiết kế
 • Build Xây dựng
 • Finance Tài chính
 • Operate Vận hành
 • Maintain Duy trì

Các hoạt động này được thực hiện trong một khoảng thời gian cụ thể hoặc hợp đồng thuê dài hạn. Khi thời gian thuê kết thúc, tài sản được trả lại cho khu vực công. DBFO / M là một sự kết hợp giữa BOO và BOOT ở nhiều quốc gia.

20. Giấy phép hoạt động (OL - operating license):

Một nhà khai thác tư nhân nhận được giấy phép hoặc quyền để vận hành một dịch vụ công cộng, thường là trong một thời hạn xác định. Điều này thường được sử dụng trong các dự án CNTT.

 

© Copyright 2020. Bản quyền thuộc về Phạm Quốc Trường.
Thiết kế bởi Tính Thành
0974597171
Top